Viktoperation utomlands

viktoperation in Litauen Kaunas
Välj ämne:

Om Litauen
Rekommenderad klinik
• Vad är övervikt?
Behandlingsalternativ
Läkare
• Vad orsakar övervikt?
Emotionella faktorer
Hälsorisker relaterade till övervikt
Kontakta oss

Om Litauen

Litauen håller snabbt på att bli ett populärt resmål för medicinsk turism och säkrar sin plats på hälsans resekarta. Landet har länge varit känt för den exceptionella kvalitén av medicinutbildning, toppuniversitet som utbildar högst talangfulla läkare som konstant förbättrar sin expertis utomlands, deltar i olika utbildningar, konferenser och workshops i Sverige, Norge, USA, Danmark, Tyskland och många andra ledande länder.

Nyligen har den medicinska turismen övervägts på statlig nivå för att göra Litauen till en global ledare inom industrin. Litauens ekonomiministerium skrev under ett avtal med Medical Tourism Association för att guida processen.

Rekommenderad klinik

NordBariatric är en privat viktklinik i Litauen ledd av en talangfull läkare och högst kvalificerad medicinsk personal. Kliniken är välutrustad med moderna medicinska verktyg. Läs mer om NordBariatric kliniken i Litauen.

viktoperation Litauen Kaunas viktoperation in Litauen Kaunas

Vad är övervikt?

Övervikt är ett medicinskt tillstånd där det finns en obalans mellan kaloriintag och förbrukning som leder till att överflödigt fett samlas i kroppen. För att göra det lätt är övervikten en extra mängd av totalt kroppsfett. Den mest förekommande mätningen av övervikt är body mass index eller BMI. En individ anses vara överviktig om hans eller hennes BMI är mellan 25 och 29.9 och ha fetma om hans eller hennes BMI är över 30.

Sjuklig övervikt definierar en person som är antingen 50%-100% över normal vikt, mer än 50 kilo över normal vikt, har ett BMI på 40 eller mer eller är överviktig nog för att allvarligt påverka hälsan eller den normala organismfunktionen.

Behandlingsalternativ

I de allra flesta fall kan övervikt lättas och botas genom att följa en välbalanserad och näringsrik diet och öka fysisk aktivitet eller genom att ta mediciner. Men om man misslyckas att uppnå önskad viktkontroll med konservativa metoder rekommenderar man en kirurgisk behandling.

Det finns flera tekniker för kirurgisk behandling av övervikt som är vanliga världen över och deras effektivitet i viktkorrigering och hantering av associerade sjukdomar är betydligt högre jämfört med konservativa metoder. De mest använda teknikerna är Gastric bypass, Gastric sleeve, Gastriskt band och Gastrisk Ballong.

Kirurg
our bariatric surgeon
 • certifierad i Danmark, Sverige och England
 • läkare i medicinsk vetenskap
 • fler än 2.500 viktoperationer
 • medlem i World Weight Loss surgery group
 • 10 års erfarenhet i Sverige, Göteborgs Universitetssjukhus
 • Talar flytande engelska och svenska

Professor Dr. Almantas Maleckas är en av de första kirurgerna i regionen som började arbeta med vikt- och titthålskirurgi. Dr. Maleckas tog emot en licens för viktminskningskirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sverige.

2007 öppnade kirurgen International Bariatric Training Centre i Kaunas, Litauen, dit kirurger från olika europeiska länder åkte för att få utbildning i viktkirurgi.

Intressant nog arbetade Dr. Maleckas samtidigt i 2 länder, Sverige och Litauen. Varje månad är han i Sverige i cirka 2 veckor och resten av tiden spenderar han i Litauen. Kirurgen säger att sådan erfarenhet är väldigt användbar och uppfriskande.

Professorn är alltid välkommen till olika internationella medicinska konferenser där han håller föreläsningar och tal. Dr. Maleckas blir ofta inbjuden att utföra svåra operationer utomlands som kräver stor skicklighet, kunskap och erfarenhet.

Vad orsakar övervikt?

När du får fler kalorier än du använder ökar extravikten gradvis och om den inte minskar är du på väg att bli överviktig. För många händer det på grund av att de äter för mycket och tränar för lite, men det finns andra aspekter som också spelar roll när det gäller övervikt. Dessa kan inkludera:

Ålder. Allt eftersom du blir äldre saktas kroppens förmåga att metabolisera näring och du behöver inte lika många kalorier för att hålla din vikt.

Kön. Det är mer sannolikt att kvinnor blir överviktiga än män. Män har en högre vilande ämnesomsättning (vilket betyder att de använder mer energi när de vilar) än kvinnor, så män behöver fler kalorier för att hålla sin kroppsvikt stabil. Utöver det minskar kvinnors ämnesomsättning efter klimakteriet. Det är en anledning till varför kvinnor går upp i vikt efter klimakteriet.

Genetik. Övervikt (och smalhet) ärvs ofta inom familjer. I en undersökning av personer som adopterades som barn upptäckte forskarna att deltagarnas vikt var närmre deras biologiska mammas än deras adoptivmammas. Miljön hos adoptivföräldrarna hade uppenbarligen mindre påverkan på utvecklingen av övervikt än individens genetiska faktor. Faktum är att om din biologiska mamma är tjock som vuxen  finns det en chans på ca 75% att du också kommer bli det. Om din biologiska mamma är smal blir det också 75% chans att även du blir smal. Icke desto mindre borde de som känner att deras gener har dömt dem till livstidsövervikt tänka om. Många personer som är genetiskt benägna till övervikt blir inte alls överviktiga eller så är de kapabla att gå ned i vikt och hålla den stabil.

Miljöfaktorer. Även om genetik är en betydande faktor i många fall av övervikt spelar även omgivningen en viktig roll. Miljöfaktorer omfattar livsstil, matvanor och fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet. Fysiskt aktiva personer behöver mer kalorier än mindre energiska för att hålla vikten stabil. Fysisk aktivitet brukar minska aptiten hos överviktiga personer medan den förbättrar organismens förmåga att prioritera fett som en energikälla.

Psykologiska aspekter. Psykologiska aspekter påverkar också matvanor och övervikt. Många människor äter på grund av negativa känslor såsom tristess, sorgsenhet eller ilska. De som har problem med viktkontroll kan möta fler känslomässiga och psykologiska problem. Omkring 30% av alla  som siktar på att övervinna allvarliga viktproblem har problem med hetsätning.

Störningar. Hormonsjukdomar såsom hypotyreos, depression och ett antal andra störningar i hjärnan kan leda till övervikt.

Medicinering. Vissa läkemedel såsom steroider och vissa antidepressiva kan leda till övervikt.

Känslomässiga faktorer

En av de svåraste aspekterna av övervikt kan vara den psykologiska smärtan som den framkallar. I Amerika och Europa sätts enorma krav på fysiskt utseende som vanligtvis relateras till attraktivitet med smalhet eller muskler. Dessutom anser många personer felaktigt att överviktiga personer är glupska, lata, eller båda och. Men fler och fler bevisar det motsatta. Överviktiga människor stöter ofta på förutfattade meningar eller diskriminering på jobbet, i skolan och i det sociala livet. Känslor av avvisande, skam eller sorgsenhet är vanligt förekommande.

Vilka är hälsoriskerna relaterade till övervikt?

Övervikt är inte bara en kosmetisk störning. Det är ett hemskt dilemma som är direkt destruktivt för ens hälsa. I USA sker omkring 300,000 dödsfall per år i samband med övervikt och fler än 80% av dessa dödsfall är personer med BMI över 30. För personer med  BMI över 40 förkortas livstiden betydligt (ungefär 5 år för kvinnor och 20 år för män). Övervikt ökar också risken att få ett antal kroniska sjukdomar inklusive följande:

 • Typ 2 diabetes
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Högt kolesterolvärde (hyperkolesterolemi)
 • Stroke (cerebrovaskulär insult eller CVA)
 • Hjärtattack
 • Hjärtsvikt
 • Tjocktarmscancer hos män och kvinnor, ändtarms- och prostatacancer hos män, gallblåse- och livmodercancer hos kvinnor.
 • Övervikt kan också relateras till bröstcancer, särskilt hos kvinnor efter klimakteriet.
 • Gallstenar
 • Gikt och giktartrit
 • Osteoartrit sömnapné
Få en offert för viktoperationer i Litauen!

Kontakta oss