Reparation av Menisken

Reparation av Menisken i Litauen
Välj ämne:

Knäledens anatomi
När är det nödvändigt?
När bör det undvikas?
Tekniker för reparation av menisken
Återhämtning
Komplikationer
Kontakta oss

2.000 € / 17.100 SEK

(meniskreparation)

 

Meniskreparation är en kirurgisk behandling för trasig menisk. Syftet med denna operation är att åtgärda fel på menisken utan att ta bort den.

Knäledens anatomi

Menisken är en struktur i knäleden belägen mellan lårbenet (femur) och skenbenet (tibia). Det är en halvmåne- eller c-formad skiva av brosk och vita fibrösa vävnader. Varje knäled har två menisker: medial och lateral. De fungerar som en stötdämpare och dämpar rörelseenergin som kan skada artikulära strukturer. Dessutom minskar meniskerna ben mot ben friktionen och på så sätt förhindrar att lårbenet och skenbenet slits ner.

När är reparation av menisken nödvändig?

Den huvudsakliga och förmodligen enda indikationen för reparation av menisken är en meniskruptur. Det är en ytterst vanlig knäskada. Vanligtvis rivs menisken av på grund av ett trauma. Orsaken kan också vara degenerativa processer, särskilt hos äldre. Men i detta fall är en reparation av menisken en kontraindikation.

En traumatisk skada på menisken uppstår när man vrider sitt knä kraftfullt när det är böjt. Den andra mekanismen är när man vrider knäet medan foten är fastplanterad på marken. En brusten menisk ger symtom som smärta, svullnad, stelhet och begränsad rörelse i knäet. Dessutom kan en del minnas en poppande känsla vid tidpunkten för skadan.

När en brusten menisk diagnostiseras måste den behandlas. Den initiala behandlingen av den trasiga menisken är konservativ och omfattar vila, kylbehandling, kompression och höjning av det skadade benet. Om skadan är lätt, hjälper oftast den konservativa terapin och menisken återhämtar sig på egen hand. Men om man fortfarande har ont i knäet och dess rörelse är begränsad, rekommenderas den kirurgiska behandlingen.

Den kirurgiska behandlingen kan avse återuppbyggnaden (reparation av menisken) eller på avlägsnandet (meniskektomi) av den skadade menisken. Att rädda menisken är mycket viktigt eftersom det minskar risken för sekundär artros, särskilt hos unga patienter. Det finns dock flera faktorer som avgör vilken typ av ingrepp som kommer att utföras. Först är det avgörande var bristningen på menisken är. Den idealiska platsen för brottet för att välja en reparation av menisken är i utkanten av menisken.  Ett annat kriterium är storleken på bristningen. Om den är kortare än 2 cm, kan reparationskirurgi utföras.

Rekommenderad klinik

Nordorthopaedics är en privat ortopedklinik i Litauen. Moderna faciliteter, högst kvalificerad medicinsk personal ledda av kirurger på europeisk nivå är vad som urskiljer kliniken i regionen.

ortopedika operation ortopedika operation utomlands

När bör meniskreparation undvikas?

I vissa fall är reparation av menisken inte lämplig. Till exempel vid degenerativa bristningar av menisken, en bristning som är större än 2 cm, ett instabilt knä med bristning i främre korsbandet, en lokal infektion eller degenerativ ledsjukdom eller om patienten är äldre än 40 år. Dessutom är det viktigt hur akut bristningen är eftersom kroniska bristningar ofta blir degenerativa och söndersmulade och inte längre är lämpliga för en reparation.

Tekniker: Öppen, Artroskopisk

Operationen för meniskreparation kan delas in i tre generationer. Var och en av dem handlar om olika kirurgiska tekniker.

Öppen kirurgi

Den första generationens meniskkirurgi avser en öppen teknik. Vid den öppna tekniken, snittas och öppnas kapseln och synovium på knäleden för att se bristningen på menisken. Detta skiljer den första generationens  meniskreparation från den andra.

Artroskopisk teknik

Den andra generationens meniskkirurgi innebär en artroskopi-assisterad teknik. Eftersom dagens moderna medicin är inriktad på minimalt invasiva behandlingsmetoder, är denna typ av kirurgi den som används mest idag. Ett artroskop är ett litet fiberoptiskt instrument som gör det möjligt för kirurgen att inspektera och operera knäet från insidan utan att öppna kapseln och synovium.

Det första steget vid andra generationens meniskkirurgi kallas debridering. Det är ett borttagande av skadad vävnad i anslutning till bristningen. Debridering görs med hjälp av särskilda instrument såsom raspar, rakapparater och stansar. När detta är gjort, påbörjas en fixering. Vid reparation av menisken används icke-absorberbara eller långsamt absorberande suturer. Beroende på tekniken för suturering kallas artroskopi-assisterad reparation av menisken antingen  för  "in och ut" eller "ut och in".

Den mest progressiva tekniken är den tredje generationens meniskreparation. Specifika bioabsorberbara anordningar används för att återskapa den sönderrivna menisken. Vid denna teknik behövs inga suturer eller  snitt i huden. Därför är denna typ av meniskreparation också känd som "all-inside" operation.

Egentligen tas det slutliga beslutet om vilken typ av operation som ska utföras vid artroskopin när kirurgen inspekterar knäleden och utvärderar skadan.

Oavsett vilken typ av teknik som väljs, utförs operationen under regional anestesi (spinal eller epidural) eller narkos.

Återhämtning

En reparation av menisken kräver ingen lång postoperativ sjukhusvistelse. Följaktligen kan vissa patienter åka hem samma dag som operationen.

För att minska svullnad på knäet, tillämpas kompresser med is 4 till 5 gånger om dagen direkt efter operationen. Det är viktigt att inte placera isen direkt på huden eftersom det kan orsaka hudskador. Dessutom minskar också svullnader och processen för återhämtning förbättras om man håller det opererade benet upphöjt.

Smärtstillande medel föreskrivs vanligtvis  för att minska postoperativ smärta.

Dessutom är det viktigt att immobilisera knäet och hålla sig till begränsade rörelser i ca 2 veckor efter reparation av menisken. Kryckor rekommenderas vanligtvis under 6 veckor efter operationen, för att minska belastningen på det opererade knäet.

Även om begränsade rörelser av knäet rekommenderas, bör ett särskilt individuellt program för sjukgymnastik påbörjas dagen efter operationen. Sjukgymnastik ökar styrkan i knäet och de främre lårmusklerna. Vanligtvis tar ett fullständigt sjukgymnastikprogram ca 16 veckor.

Komplikationer

Även om andelen framgångsrika reparationer av menisken är mycket hög och ligger på ca 85%, skall patienterna informeras om möjliga komplikationer. Det finns alltid en risk för infektioner, skadade blodkärl och kraftiga blödningar, nervskador, djupa ventromboser och risker i samband med anestesi.

Få en offert på ortopedisk kirurgi i Litauen!

Kontakta oss