Artroskopi av Fotled

Välj ämne:

• Om artroskopi av fotled
• När utförs artroskopi av fotled?
• Rekommenderad klinik
• Innan artroskopi av fotled
• Under artroskopi av fotled
• Återhämtning
• Resultat och möjliga komplikationer
Kontakta oss

1.100 € / 9.400 SEK

(artroskopi av fotled)

Om artroskopi av fotled

Artroskopi av fotled är en operation som kräver stor skicklighet. Den utförs med hjälp av en mycket liten fiberoptisk kamera (2,7-4,5 mm i diameter) som förs in i leden genom ett litet snitt (mindre än 1 cm långt).

Denna kamera tillåter kirurgen att se en högupplöst bild av leden och, om så krävs, att sätta in nåltunna instrument genom ett annat snitt för behandling. Dessa ingrepp ger snabbare läkning och mindre ärr än traditionell öppen kirurgi. Det blir också mindre risk för infektioner, därför kallas artroskopi i fotleden ibland för  titthålskirurgi. I många fall kan det göras som ett 1-dagsingrepp utan att man behöver stanna på sjukhuset över natten.

När utförs artroskopi av fotled?

Vanligtvis används detta ingrepp för att avlägsna ärrvävnad eller överflödigt brosk från lederna. Ofta är leden skadad på grund av artrit eller naturliga åldersrelaterade förändringar. Ibland händer det på grund av trauma. Dessa lösa broskdelar måste tas bort eftersom de skadar det friska brosket och bildar ärrvävnad. I vissa fall kan osteofyter (beniga sporreliknande strukturer) som bildats på grund av artrit också tas bort. Titthålskirurgi kan hjälpa patienter som lider av främre impingement, även känt som "fotbollsvrist" som orsakas av osteofyter framför fotleden vilket gör utsträckning av foten smärtsamt.

Rekommenderad klinik

Nordorthopaedics är en privat ortopedklinik i Litauen. Moderna faciliteter, högst kvalificerad medicinsk personal ledda av kirurger på europeisk nivå är vad som urskiljer kliniken i regionen.

ortopediska operation litauen ortopediska operation utomlands

Innan artroskopi av fotled

Före operationen krävs rutinmässiga blodprover (blodstatus, utvärdering av SR och liknande). Mätning av C-reaktivt protein och andra tester är nödvändiga om det finns en inflammation. Även radiografi eller datortomografi görs med och utan vikter för bättre utvärdering av benvävnader, heterotopiskt ben i gaffelbandet eller förkalkningar i senor. Magnetisk resonanstomografi kan vara nödvändigt för att kunna se en mjukvävnadsskada eller tidigare oupptäckt ödem (ansamling av vätska). Ibland kan vård i samband med operationen som ledaspiration också behövas.

Patienten uppmanas att sluta röka eller dricka då det ökar risken för infektioner och stör läkningsprocessen. Patienter rekommenderas även att sluta ta läkemedel som påverkar blodets koagulering under en vecka eller två (naproxen, acetylsalicylsyra och andra).

Artroskopi av fotled steg för steg

De flesta artroskopier av fotled görs under narkos. Om patienten önskar, eller om narkos är kontraindicerat kan den också göras under epidural eller subdural anestesi.

Vanligtvis inleds ingreppet med tillämpning av ett sterilt tryckförband strax ovanför vristen för att minska blodflödet. Sedan används fina blad för att göra små snitt och djupare vävnadslager separeras försiktigt  med särskilda instrument för att nå ledkapseln. Detta skapar så kallade portaler för införande av instrumentet. När ledkapseln skurits, börjar det verkliga arbetet. Kirurgen visualiserar sedan och granskar systematiskt leden och opererar. Vanligtvis förs instrument in genom kanyler för ännu mindre vävnadsskada. När operationen är klar spolas såret i leden, snitten sys och läggs över med ett mjukt och sterilt förband.

Återhämtning

Om ingreppet inte innebar att åtgärda en stor osteochondral defekt eller rekonstruktion av ligament uppmuntras patienterna att stå och gå så snabbt som möjligt (till och med samma dag). Kryckor används under de första dagarna för att bära vikten och undvika sekundära skador. En sjukgymnast bestämmer oftast särskilda rutiner för en snabbare och behagligare läkning och rehabilitering.

Det kan uppstå viss svullnad, obehag och smärta på grund av snitten och de naturliga läkningsprocesserna. Smärtstillande läkemedel tas normalt under 2-3 dagar efter operationen.

Svullnaden kan kvarstå i upp till ett par månader. På grund av detta och ett relativt obehag man upplever av att placera fötterna på pedalerna, rekommenderas det att inte köra bil under ett par veckor. Full återgång till idrott är oftast möjligt efter 2-3 månader.

Resultat och möjliga komplikationer

Mer än 70% av patienterna får en fullständig eller tydlig förbättring efter titthålskirurgi. Komplikationer som är sällsynta är oftast lokal nervskada av olika grader. Andra komplikationer såsom frakturer, skador på ligament och postoperativa infektioner är mer ovanliga. Risken för komplikationer beror mycket på patientens sjukdoms- och hälsotillstånd.

Operationen botar inte den systematiska sjukdom som kan ha orsakat skadan på leden.

När autolog broskcellstransplantation krävs är det vanligtvis omöjligt att genomföra artroskopi i fotleden och titthålskirurgi. Det är också en stark kontraindikation om patientens fotled är infekterad, lederna är mycket allvarligt degenererade, eller om benet inte har en tillräckligt stark vaskularitet för att säkerställa bra läkning. Ibland kan även svåra ödem göra dessa ingrepp omöjliga.

Få en offert på ortopedisk kirurgi i Litauen!

Kontakta oss