Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, dar kitaip vadinama Kauno soboru, stovi pačiame Kauno centre. Nors dabar ji oficialiai laikoma Romos katalikų bažnyčia, iš tiesų ji glaudžiai susijusi su rusų ortodoksų tradicijomis, nes buvo pastatyta rusų imperijos laikais.

Kai būdamas Rusijos imperijos sudėtyje Kaunas tarnavo kaip gynybinė Rusijos vakarinės sienos tvirtovė, 1879m. caras Aleksandras II-asis įsakė jame pastatyti administracinį kompleksą, į kurio sudėtį įėjo ir šiandieninė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Pagrindinė bažnyčios paskirtis buvo reprezentacinė – ji turėjo demonstruoti Kauno tvirtovės prabangą bei carinės valdžios galią.

Ortodoksų soboras buvo statomas pagal Bizantijos šventyklos pavyzdį, kad nors truputį primintų krikščioniškąją tradiciją. Statyboms buvo naudojamos tik ilgalaikės, tvirtos medžiagos, moderniausios anų laikų technologijos. Statant šį masyvų pastatą buvo sukonstruotas 16,3 metrų gelžbetoninis kupolas, kuris tuo metu buvo pats didžiausias kupolas visoje Lietuvoje. Iki 1985m. bažnyčios interjerą puošė graikiškąją kultūrą atspindintys piešiniai, per 120 ikonografijos darbų,  bažnyčios kupoluose kabėjo 12 varpų.  1915m., pralaužę rusų gynybą, Kauną okupavo vokiečiai, o Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia buvo pagrindinis centras, kur telkėsi evangelikų liuteronų kareiviai.

Nuo I-ojo Pasaulinio karo laikų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia laikoma nacionaline Lietuvos nuosavybe, jai buvo skirtas Šv. Arkangelo Mykolo vardas. 1962m., sovietinės okupacijos metais, rusai pavertė bažnyčią meno muziejaus filialu. Bažnyčios kupolų viršūnes puošę kryželiai buvo pakeisti į spalvoto stiklo vėjarodžius. Bažnyčios  interjerą ir eksterjerą buvo stengiamasi paversti kaip įmanoma labiau   panašų į   meno muziejų, tačiau kai 1991m. Lietuva atgavo nepriklausomybę,  buvusi bažnyčia patikėta katalikų arkivyskupo globon, kuris, savo ruožtu, dėjo visas pastangas, idant „pritemptasis“ meno muziejus vėl virstų bažnyčia. Neilgai trukus, bažnyčios kupolus vėl puošė kryžiai  - viskas stojo į senas vėžes. 2005m. bažnyčios požemyje duris atvėrė išskirtinis „Aklųjų muziejus“.

Šiandien Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia yra vienas pagrindinių Kauno miesto simbolių. Nors bažnyčia buvo pastatyta rusų iniciatyva, dabar ji laikoma vertingu Lietuvos architektūriniu paminklu. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia nėra tipiška rusiška svogūno formos kupolais puošta šventykla, tačiau dėl netradicinės išvaizdos, statinys  laikomas puikiu kultūrų ir architektūrų mišinio pavyzdžiu.