Panerių memorialinis muziejus

Panerių memorialinis muziejus yra vienas iš Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinių, įsikūręs vos 16 kilometrų nuo Vilniaus miesto centro. Tai mažas pastatas, kuriame II-ojo pasaulinio karo metu sovietai buvo įsteigę karinę bazę. Čia buvo iškastos septynios gilios duobės, skirtos laikyti skystam kurui, kurias nacių kareiviai panaudojo visai kitam tikslui...

Panerių memorialinis muziejus duris atvėrė 1960 metais masinėms žudynėms atminti. Pasak istorinių šaltinių čia šaltakraujiškai buvo nužudyta nuo 50 000 iki 100 000 žmonių. Daugelis jų buvo žydai. 1985 metais muziejus įgavo visiškai naują pavidalą, nes pagal Jaunučio Makariūno projektą buvo pastatytas naujas muziejaus pastatas ir sutvarkyta teritorija. Keliai buvo išasfaltuoti, mirties duobės išvalytos, nupirkti lietuviškais bei rusiškais rašmenimis išgraviūruoti paminkliniai akmenys. Metams bėgant išdygo ir daugiau paminklinių akmenų, atminti skirtingoms tautoms: lenkams, žydams ir lietuviams.

2009 metais Panerių memorialinis muziejus šventė savo įsikūrimo 50-metį. Šia proga muziejuje buvo atnaujinta ekspozicija. Dabar lankytojai gali susipažinti su tikrais istoriniais faktais apie Vilniaus getą, žydų vaikų likimą, nacių kareiviais, atsakingais už žydų žudynes Lietuvoje, degintojų brigados darbo ypatumus ir partizanų pabėgimą. Vienoje iš duobių yra išlikusios autentiškos kopėčios, kuriomis į deginimo krosnį buvo iškeliami negyvi kūnai. Išlikusios originalios nužudytųjų nuotraukos, okupantų dokumentai, darbo įrankiai, rūbai ir avalynė, kurie atgaivina siaubingus praeities įvykius, pakeitusius tūkstančių žmonių gyvenimą.

Panerių memorialinį muziejų dažnai aplanko svečiai iš užsienio, moksleivių grupės, nes tai vienintelis memorialinis muziejus, pastatytas toje pačioje vietoje, kur kadaise vyko tokie žiaurūs masiniai susidorojimai su žmonėmis. Tai, kad čia organizuojami skirtingi renginiai aukoms atminti, rodo, jog žmonės nepamiršo savo protėvių ir siaubingų žudynių, kurios paliko be galo gilų randą žmonių širdyse.

Muziejaus adresas: Agrastų g-vė. 15, LT-2028 Vilnius, vietos vadovas – Algis Karosas. Panerių memorialinis muziejus atviras visus metus nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 9:00 – 17:00 val., sekmadieniais 9:00 – 17:00 val. Įėjimas į muziejų – nemokamas.