Nacionalinis Gaono žydų muziejus

Nacionalinis Gaono žydų muziejus jau ilgą laiką puoselėja Lietuvos žydų kultūrą ir istoriją. Jį sudaro kelios dalys: Holokausto muziejus Vilniuje, memorialinis Panerių muziejus ir keli tolerancijos centrai Vilniuje. Lankytojai čia susipažįsta su nelengva žydų tautos praeitimi, jų kultūros aspektais.

Pirmąjį žydų muziejų Vilniuje įkūrė grupė žydų istorijos mėgėjų 1913m.  Tačiau muziejus veikė tik iki I-ojo pasaulinio karo. Jis buvo atgaivintas 1919m. Kai lenkai okupavo Vilnių, žydų istorijos ir etnografijos asociacija persikėlė į Kauną. Ten 1931m. jie įkūrė labai panašų žydų muziejų, kuriame iki 2-ojo Pasaulinio karo saugojo daugiau kaip 3.000 eksponatų, 6.000 knygų ir apie 100.000 dokumentų.

1925m. Vilniuje, žydų edukaciniame institute buvo įsteigtas žydų teatro muziejus. Kultūrinis ir edukacinis vystymasis buvo sustabdytas sovietų 1940m. Nepaisant draudimų, institucijos stengėsi nepasiduoti ir tęsė kultūrinius ir kūrybinius darbus. Sunkiausias periodas muziejaus istorijoje, kaip ir visai žydų tautai, buvo II-asis Pasaulinis karas. Nepaisant siaubingų gyvenimo sąlygų getuose, kur ore visada tvyrojo mirties grėsmė, žydų inteligentija darbavosi žydų kultūros ir istorijos išsaugojimo srityje. 1941m.  naciai ėmė naikinti žydų kultūrinį palikimą, tačiau vadinamasis „dvidešimtukas“ – dvidešimt Vilniaus geto kalinių – stengėsi išsaugoti kuo daugiau reliktų, nors vokiečiai juos buvo pasiskyrę  kaip padėjėjus, naikinant žydų paveldo kultūrines vertybes. Kai 1944m. naciai buvo išvaryti, Vilniuje gyvenimui buvo prikeltas vienintelis žydų paveldo muziejus visoje Sovietų sąjungoje. Tuo būdu jis tapo savotišku informacijos centru žydams iš visos Sovietų sąjungos. Muziejų kiekvieną dieną pasiekdavo šimtai laiškų, klausiančių apie gimines ir artimuosius, kurie galėjo išsigelbėti nuo genocido. Muziejus buvo skirtas išsaugoti žydų palikimą, rinkti istorinę informaciją ir rengti parodas. 1949m. muziejus buvo uždarytas ir pertvarkytas pagal sovietų standartus, o eksponatai  išvežioti po įvairias institucijas. Žydų muziejus buvo atkurtas tik praėjus 50 metų. Tai šiandieninis  Nacionalinis Gaono žydų muziejus.

Šiandien Nacionalinis Vilniaus Gaono žydų muziejus skleidžia toleranciją visuomenėje, puoselėja kultūrines žydų tautos vertybes ir neleidžia istorijai nugarmėti į užmarštį. Tolerancijos centruose Vilniuje įsikūrusios parodos leidžia suvokti, kokį didį kūrybos ir talento židinį užgesino brutalios nacių užmačios. Holokausto ekspozicijoje pristatoma „Katastrofų“ paroda. Panerių memorialinis muziejus įsikūręs ten, kur vyko masinės žydų skerdynės. Autentiška atmosfera, daugybė nuotraukų, dokumentų ir reliktų iš siaubingų įvykių liudija baisią praeities visumą.
Lankytojai gali ne tik apsilankyti parodose, tačiau ir pamatyti vietas, kur vyko masinės žydų žudynės ir kur deginti nužudytųjų kūnai.
Gerai žinoma, kad žydai - be galo talentinga, protinga ir išmintinga tauta, kuriai, deja, teko iškęsti brutalią nacių naikinimo jėgą. Ir nors apsilankymas Nacionalinio Vilniaus Gaono muziejaus padaliniuose yra informatyvi patirtis, tuo pačiu ji ir labai liūdna.