Kryžių kalnas

Kiekvienoje krikščioniškoje šalyje yra viena ar kelios svarbios piligriminės vietovės,  gyvuojančios jau ne vieną šimtmetį.  Lietuvoje vienas svarbiausių piligriminių centrų -  Kryžių kalnas, lietuviškasis krikščionybės simbolis, atrodantis taip, kaip ir vadinasi – kalnas, prismaigstytas kryžių.

Šis nepaprastas reiškinys, stūkso vos 12 km į šiaurę nuo Šaulių miesto, tarptautiniu mastu šlovindamas krikščionišką religiją. Kryžius į kalną sunešė žmonės iš viso pasaulio -  Šiaulių Kryžių kalno dydis dabar siekia beveik 60 metrų ilgį ir beveik 40 ar 50 metrų plotį. Be to, kryždirbystė yra vienas unikaliausių Lietuvos amatų, pripažįstamas svarbiu indėliu į Lietuvos kultūrą. Lietuviškoji kryždirbystė netgi yra įtraukta į UNESCO žodinio ir nematerialiojo žmonijos paveldo sąrašą.

Kaip ir kodėl Kryžių kalną nusmaigstė tūkstančiai kryžių  -  vis dar išlieka paslaptis. Daugelis mano, kad pirmieji kryžiai ant kalno pasirodė 1831 metais, kai vietiniai gyventojai kovojo su tada Lietuvą valdžiusia carine valdžia, kuri visiškai negerbė tradicinės lietuvių religijos. Po sukilimo 1863 metais, kryžių „mada“ tapo dar populiaresnė - tuomet jų skaičius ant kalno ėmė itin sparčiai augti.

Per savo gyvavimo istoriją Kryžių kalnas išrgyveno ne vieną negandą – niokotas, degintas, atstatytas, griaunamas – vėl tvarkomas... Kiek medinių Kryžių kalne stovėjusių kryžių virto pelenais – jau niekas nepasakys, kaip ir to, kiek sovietai į šipulius pavertė akmeninių ar iš metalo išlietų kryželių. Sovietai tikrai nebuvo patenkinti tautine saviraiška, demonstruojama šioje šventoje vietoje – netgi buvo metas, kai rusų milicijos pajėgos blokuodavo visus kelius, vedančius Kryžių kalno link.

1993 metais rugsėjo 7-ąją šią istorinę vietą aplankė Popiežius Jonas Paulius II. Įvykis pritraukė nesuskaičiuojamą galybę žmonių – šimtai tūkstančių tikinčiųjų susirinko dalyvauti Popiežiaus laikytose Šventose mišiose. Popiežius palaimino Lietuvą ir visą krikščioniškąją Europą. Dabar žmonės gali atvykti ir aplankyti jo koplytstulpį, Kryžių kalne pastatytą po jo vizito praėjus vienriems metams. Pamatyti ir patirti šventus dalykus šioje šventoje vietoje yra neapsakomai nuostabi patirtis. Nepraleiskite galimybės aplankyti Kryžių kalno, nes tai viena įspūdingiausių Lietuvos vietų.