Kaunas

Kaunas, plačiai žinomas kaip Laikinoji Lietuvos sostinė, didžiuojansi savo krepšinio komanda “Žalgiris”, turi vienintelį Zoologijos sodą Lietuvoje ir garsią miesto puošmeną – Laisvės alėją. Kaunas – antras pagal dydį Lietuvos miestas, užimantis 157 km2 įsikūręs ant Neries ir Nemuno upių santakos. Remiantis 2010m. statistika, Kaune yra beveik 350.000 gyventojų, kurių 93% - lietuviai.

Istorija

Pirmą kartą Kaunas paminėtas 1361m. Per savo istoriją, miestas išgyveno ne vieną nuosmukį ir pakilimą, tačiau visada garsėjo kaip stiprus gynybinis punktas. Miesto klestėjimo laikotarpis prasidėjo po LDK pergalės Žalgirio mūšyje 1410m. Tuomet Kaunui buvo suteiktos miesto teisės, čia ėmė plėtotis prekyba, amatai, kultūra, vystėsi bendradarbiavimo ryšiai.

Tuo metu mieste buvo pastatyta daugiausia istorinio paveldo architektūros statinių, kurie išliko iki šių dienų kaip puikūs gotikinio, renesansinio ir barokinio architektūros stiliaus pavyzdžiai. Deja, miesto plėtrą sustabdė 1795m. Lietuvos – Lenkijos karalystės padalijimas tarp Rusijos, Austrijos ir Prūsijos.  Kaunas ilgiau kaip šimtmečiui atiteko Rusijos valdžiai. Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas Kauno mieste sukėlė tikrą chaosą – buvo apgriauta daugybė pastatų, išgrobstyta daug turto. Po karo kauniečiai ėmė siekti nepriklausomybės, ypač, kai 1920m. Lenkija okupavo Vilniaus kraštą ir Kaunui buvo suteiktas laikinosios Lietuvos sostinės statusas (galiojo iki 1939m.). Kaunas, būdamas sostinė, nemažai pasiekė – įsteigė ne vieną visuomeninę instituciją, atidarė universitetą (dabartinis Vytauto Didžiojo universitetas), Veterinarijos akademiją. Be to. 1933m. per visą pasaulį nuskambėjusio istorinio skrydžio lakūnai Darius ir Girėnas turėjo nusileisti  Kaune, tačiau jų lėktuvas sudužo iki nusileidimo likus vos 650 km. Įvykį tyrę ekspertai nustatė, kad nelaimę lėmė blogos oro sąlygos. Lakūnai palaidoti Kauno kapinėse.

1939m. po Molotovo-Ribentropo pakto, sudaryto tarp SSRS ir Vokietijos, Lietuva buvo priversta su SSRS pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį ir, mainais į atgaugą Vilniaus kraštą, į šalį įsileisti SSRS kariuomenę. Lietuvos sostinė tuomet buvo vėl perkeltą į Vilnių, o Lietuva – okupuota SSRS. Antrojo pasaulinio karo metu, propagandą apie tai, kad Lietuvai suteiks nepriklausomybę, ėmė skleisti vokiečiai. Savo veiksmais jie iššaukė Sovietų armijos išpuolius – Kaune vyko didžiuliai sovietų ir nacių mūšiai, nusiaubę miestą. Naciams pralaimėjus, Sovietų sąjunga pusei amžiaus okupavo Lietuvą.   Pirmieji tautos atgimimo ženklai pasirodė tik 1988m.

Kaunas šiandien

Kaunas laikomas miestu, kuriame turbūt aiškiausiai jaučiamas patriotizmas ir lietuviškoji dvasia. Miesto svečiai kviečiami aplankyti beveik centre stūkstančią gotikinę XIVa. Kauno pilį (vieną svarbiausių LDK gynybos punktų prieš kryžiuočius ir seniausią išlikusią akmeninę pilį Lietuvoje), pavaikštinėti senamiestyje, pamatyti XVI a. statytą Kauno rotušę, dar vadinamą Baltąja gulbe. Beje, po paskutinės  rekosntrukcijos 1970m. Baltojoje gulbėje ėmė veikti ir civilinės metrikacijos biuras – čia oficialiai įteisinamos santuokos. Kauną puikiai reprezentuoja ir centre įsikūrusi Arkikatedra bazilika (jos rūsiuose palaidoti tokie Lietuvos inteligentai kaip Simonas Daukantas ir Vincentas Sladkevičius), baroko grožiu keri Pažaislio vienuolyno ansamblis, Šv.Mergelės Marijos bažnyčia ir daugelis kitų puikių archotektūros pavyzdžių.

Kaune gausu muziejų. Vienas originaliausių – tai Velnių muziejus (3.000 eksponatų)– vienintelis toks visame pasaulyje. Mieste veikia ir vienintelis Lietuvoje Zoologijos sodas. Kaip vieną lankomiausių objektų Kaune, reikėtų paminėti ir Kauno fortus - devintajame forte įkurtas muziejus atspindi Antrojo pasaulinio karo laikus. Šiame forte buvo nužudyta per 50.000 žmonių...

Vienas geriausiai žinomų Kauno simbolių – tai Laisvės alėja – 1.7 centrinė Kauno gatvė, jungianti Kauno senamiestį ir naujamiestį.

Kaunas – industrinis miestas, kur turistams sudarytos visos sąlygos įdomiai praleisti laiką – ar tai būtų aktyvus laisvalaikis, ar ramus poilsis SPA centre. Tačiau vis dėlto Kaune smagiausia kai vyksta tradiciniai Kauno renginiai: Kaunas Jazz, Pažaislio muzikos festivalis arba... krepšinio varžybos.