Holokausto muziejus - ekspozicija

Holokausto ekspozicijos „Katastrofa“ įkūrėjai iškėlė klausimą: "Ką reiškė būti žydu 1941 – 1944 metais Lietuvoje?". Atsakymą galima rasti Holokausto ekspozicijoje Vilniuje, kur pasakojama apie Lietuvos žydų tautinės mažumos gyvenimą nuo jų atvykimo iki žydų genocido pabaigos XX – ojo amžiaus viduryje.

Holokausto ekspozicija, kaip atskiras Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus skyrius, Vilniuje atidaryta 1991 m. Nedideliame mediniame name, vadinamame žaliuoju namu, eksponuojama šokiruojanti ekspozicija, užimanti 7 salytes. Parodoje – nuotraukos, dokumentai, skulptūros ir kitos įvairios vertybės, atskleidžiančios holokausto siaubą. Čia vaizduojamos tikros žydų gyvenimo getuose akimirkos, dvasinis ir fizinis pasipriešinimas nežmoniškam elgesiui, nukreiptam prieš jų tautą.

Vienas iš pagrindinių šios ekspozicijos tikslų – pasibelsti į šiuolaikinio jaunimo širdis, padedant jiems geriau suvokti tikrąjį holokausto tragizmą ir nuoširdžiai užsidegti noru puoselėti žmogiškąsias vertybes. Neištrinami baisūs istoriniai faktai atvėrė daug neišgydomų opų, kuriomis remdamiesi Holokausto ekspozicijos kūrėjai siekia inicijuoti diskusijas ir yra atviri bendradarbiavimui bei ryšiams su visais, kuriems rūpi praeitis ir dabartis.

Liūdna, bet tiesa, kad taip vadinama "litvakų civilizacija" yra jau „prarastas pasaulis“. Žydai kadaise Vilnių vaizdavosi kaip savo Šiaurės Jeruzalę. Deja, ši tauta, kuri padovanojo pasauliui ir Lietuvai tokius talentingus pasaulinio lygio menininkus, kaip legendinis smuikininkas Jascha Heifetzas, peizažų tapytojas Izaokas Levitanas, dailininkas Chaimas Sutinas, skulptorius Cemech Šabad, buvo beveik sunaikinta. Pasak istorinių šaltinių, po Antrojo pasaulinio karo Europoje buvo išžudyta 94% visų žydų.  Lietuvoje dauguma žydų buvo nužudyti Paneriuose ir IX Kauno forte. Ką jau beminėti, jog jie žudyti ir netoli savo namų, miškuose ar žydų kapinėse. Labai dažnai jų žudikais tapdavo pažįstami žmonės, užverbuoti nacių - jų kaimynai, partneriai, pacientai... Iš 240 000 žydų, gyvenusių Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo, po jo liko gyvi vos 10 000. Šie žmonės pabėgo, slėpdamiesi getuose ar su pasiaukojančių lietuvių, kurie rizikavo gyvybėmis, slėpdami žydus savo namuose, pagalba.

"Katastrofos" ekspozicija yra vienas iš ryškiausių paminklų Lietuvos žydų atminimui. Paroda įsikūrusi netoli Vilniaus centro, tad yra lengvai pasiekiama. Turėdami progą, būtinai užsukite - kartais net epizodinis susidomėjimas praeitimi gali būti labai įtakingas ir įkvepiantis, skatinantis gerbti praeitį ir iš jos mokytis.

Holokausto muziejus veikia:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9.00 – 17.00;
Sekmadienis – 10.00 – 16.00.
Įėjimo mokestis: 2 – 5 Lt.