Kauno fortas

Kauno fortas yra karinės paskirties pastatų kompleksas, išlikęs iki šių dienų ir laikomas svarbiu istoriniu palikimu. Deja, daugelį metų kompleksas buvo apleistas. Tik 2005m. Kultūros ministerija ėmė rūpintis pastatu ir įtraukė jį į lankytinų vietų sąrašą. Jie sukūrė specialius maršrutus, tyrinėjo forto istoriją ir ėmė rengti ekskursijas į vis dar karo dvasia dvelkiančius tunelius.

Istorija

1879m. Rusijos imperatorius Aleksandras II priėmė nutarimą statyti karinę tvirtovę Kaune, skirtą vakarinės Rusijos imperijos sienos gynybai nuo vokiečių invazijos. Pagal įtvirtinimų planą, buvo numatyta pastatyti 7 tvirtoves, 9 artilerijos divizionus, gynybinius centrus, karinę traukinių stotį, gamyklą ir parduotuves. Fortas buvo pastatytas 2-2,5 km spinduliu aplink Kauną, sudarydamas beveik taisyklingą ovalą. Iš viso buvo pastatyta 250 medinių ir 200 mūrinių karinės paskirties pastatų.

Rusų imperija į statybas investavo 11 milijonų rublių. Statybos darbai buvo lėtesni nei technologijų modernizacija, todėl tvirtovę teko kelis kartus atnaujinti. Prasidėjus I-ajam Pasauliniam karui Kauno forte buvo dislokuota 90.000 kareivių armija, kad atlaikytų vokiečių puolimą. Po 11 dienų apgulties vokiečių armija, vadovaujama generolo Karlo von Litzmano, galiausiai į fortą įsilaužė. 1915m. rugpjūčio 18 d. per susirėmimą žuvo apie 4.000 gynėjų ir daugiau kaip 4.000 vokiečių kareivių. 20.000 gynėjų buvo paimta į nelaisvę. Vokiečiai konfiskavo daugiau kaip 1.300 patrankų, ginklų ir karinių atsargų.

II-ojo Pasaulinio karo metais Kauno fortas jau nebebuvo naudojamas gynybiniams tikslams. 6-asis, 7-asis ir 9-asis fortai buvo naudojami kaip koncentracijos stovyklos. Pokario metais sovietų okupantai Kauno  fortuose, Panemunėje, Fredoje ir Šančiuose įsteigė savo karinius miestus ir bazes. Kai sovietų karinės pajėgos buvo išvaikytos, karinės bazės, įkurtos fortuose, buvo panaikintos. Plečiantis Kauno miestui, kai kurie forto pastatai buvo apsupti gyvenamųjų namų, gatvių, įsimaišė į miesto aplinką.

Šiandiena

Nors daugelis kauniečių išlikusius fortus laiko sovietų okupantų prisiminimu, nevertus tolimesnio tyrinėjimo, tačiau nereikėtų pamiršti, kad tai vertingas istorinis paveldas genocido aukoms atminti. Kauno fortas – tai vienas įspūdingiausių turistinių objektų, pritraukiančių tūkstančius lankytojų.