Aušros vartai

Aušros Vartai yra vienas svarbiausių religinių, istorinių ir kultūros paminklų Vilniuje, turizmo objektas, turintis kone pasaulinę religinę svarbą. Aušros Vartai plačiai žinomi dėl stebuklingo Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveikslo, laikomo Aušros Vartų koplyčioje.

Aušros vartai buvo vieni iš 9 gynybinių vartų, pastatytų Vilniuje 1503 – 1522 metais. Jie buvo aukščiausi iš visų, pastatyti pačioje pavojingiausioje, labiausiai atakuojamoje vietoje. 1799 metais rusai sugriovė gynybinę Vilniaus sieną kartu su visais vartais, palikdami tik vienus – Aušros vartus. Manoma, kad jie tiesiog bijojo griauti vietą, kurioje buvo laikomas šventas paveikslas. Taigi, vartai išliko.

Paveikslo istoriją temdo daugybė neatsakytų klausimų. Nėra nei vienos pagrįstos versijos, kaip paveikslas atsidūrė Vilniaus mieste. Kai kurie šaltiniai pasakoja, kad jis buvo atgabentas čia didžiojo kunigaikščio Algirdo iš Krymo. Vis dėlto, tai tik vienas iš kelių neargumentuotų spėjimų. Po pirmojo mokslinio tyrimo 1927 metais buvo nustatyta, kad paveikslas sukurtas XVI amžiuje galbūt kokio nors italų menininko. Paveikslas įgavo stebuklingą reikšmę XVII amžiuje. Tai vienas iš retų paveikslų, kuriuose Švenčiausioji Mergelė Marija vaizduojama viena, be kūdikio rankose. Kūrinys žinomas visame pasaulyje. Įvairiose šalyse, tokiose kaip Lenkija, Prancūzija, yra daug jo egzempliorių.

Aušros Vartų išvaizda ir pavadinimas keitėsi daugybę kartų. Šiandien jie – vėlyvojo klasicizmo stiliaus. Ankstesnis Aušros Vartų įvaizdis buvo sukurtas XIX amžiuje, po rekonstrukcijos. Aušros vartų pavadinimas ne kartą kito. Pirmiausia jie buvo vadinami Medininkų Vartais, vėliau – Aštriaisiais. Šiandieninis vardas pirmą kartą paminėtas buvo tik XX amžiaus laikraščiuose. Kai kurie teigia, jog šis pavadinimas siejamas su paveikslu, nes Švenčiausioji Mergelė Marija tam tikra prasme yra aušros simbolis. Kiti teigia, kad pavadinimas kilo nuo geografinės vietos. Kad ir kaip ten yra, skirtingos nuomonės tik sustiprina šios stebuklingos vietos paslaptingumą ir įdomumą.

Nereikia pamiršti, kad koplyčia paprastai veikia kaip maldos namai. Čia kasmet vyksta 8 dienų atlaidai maždaug apie lapkričio 16 dieną: į Vilnių atvyksta grupė maldininkų, kunigai laiko Šv. Mišias, klauso išpažinčių. Tai yra religinė vieta, kurioje, kaip teigiama, šventos jėgos daro stebuklus. Kai kurios istorijos mena apie išgydytus ligonius, kitos – apie nubaustus piktadarius. Aplankykite garsiuosius Aušros Vartus ir paprašykite savo stebuklo...